preloder

Сватбата на Б§Ж, хотел Интернационал

октомври 29, 2015
0 Comments

снимки: Мариана Димитрова и Миглена Христова

грим: Виктория Костова – Make-up Pro Varna

прическа: Кина Кудева

ресторант: хотел Интернационал, Златни пясъци

украса: Сватбена агенция Декорела

водещ и ДЖ: Party DJ’s

 

Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (1)  Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (3) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (4) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (5) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (6) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (7) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (8) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (9) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (10) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (11) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (12) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (13) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (14) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (15) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (16) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (17) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (18) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (19) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (20) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (21) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (22) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (23) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (24) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (25) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (26) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (27) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (28) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (29) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (30) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (31) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (32) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (33) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (34) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (35) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (36) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (37) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (38) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (39) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (40) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (41) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (42) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (43) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (44) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (45) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (46) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (47) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (48) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (49) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (50) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (51) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (52) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (53) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (54) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (55) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (56) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (57) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (58) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (59) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (60) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (61) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (62) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (63) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (64) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (65) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (66) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (67) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (68) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (69) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (70) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (71) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (72) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (73) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (74) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (75) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (76) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (77) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (78) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (79) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (80) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (81) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (82) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (83) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (84) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (85) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (86) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (87) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (88) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (89) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (90) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (91) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (92) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (93) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (94) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (95) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (96) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (97) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (98) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (99) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (100) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (101) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (102) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (103) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (104) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (105) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (106) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (107) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (108) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (109) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (110) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (111) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (112) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (113) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (114) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (115) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (116) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (117) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (118) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (119) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (120) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (121) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (122) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (123) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (124) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (125) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (126) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (127) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (128) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (129) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (130) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (131) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (132) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (133) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (134) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (135) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (136) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (137) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (138) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (139) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (140) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (141) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (142) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (143) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (144) Boriana_Zheliazko_Wedd_01 (145)