preloder

Сватбата на Ц§И, Шумен

ноември 16, 2015
0 Comments

снимки: Мариана Димитрова и Миглена Христова

1 Tsvetomira_Ivan_Wed (1) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (2) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (3) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (4) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (5 а) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (6 5 а) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (6) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (8) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (9) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (11) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (13) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (14) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (15) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (16) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (17) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (18) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (19) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (20) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (21) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (22) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (23) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (24) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (25) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (26) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (27) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (28) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (29) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (30) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (31) сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (33) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (34) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (35) сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (39) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (40) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (41)  1 Tsvetomira_Ivan_Wed (43) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (44) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (45) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (46) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (47) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (48) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (49) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (50) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (51) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (52) сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография  1 Tsvetomira_Ivan_Wed (57)  1 Tsvetomira_Ivan_Wed (59) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (60) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (61) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (62) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (63) сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (65) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (66) сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (68) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (69) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (70) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (71) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (72) сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (74) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (75)  сватба Шумен, сватбена фотография  1 Tsvetomira_Ivan_Wed (79)  сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (83) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (84)  1 Tsvetomira_Ivan_Wed (86) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (87) сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография  сватба Шумен, сватбена фотография  сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (109) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (110) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (111) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (112) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (113) сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (116) сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (118) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (119) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (120) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (121) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (122) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (123)  1 Tsvetomira_Ivan_Wed (125)  сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография сватба Шумен, сватбена фотография 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (130) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (131) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (132) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (133) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (134)   1 Tsvetomira_Ivan_Wed (137) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (138) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (139) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (140)   1 Tsvetomira_Ivan_Wed (143) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (144) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (145) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (146)  1 Tsvetomira_Ivan_Wed (148) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (149) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (150) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (151) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (152) 1 Tsvetomira_Ivan_Wed (153)